Mở bán Khu phố thương mại An Khang – B1

• Sản phẩm: Nhà liên kế, Biệt thự, Shophouse

• Diện tích: 4,6 ha

• Số sản phẩm: 329 nền

• Loại sản phẩm:

+ Nền 6m x 20m : 212 nền

+ Nền 7.5m x 20m: 120 nền