Giá dự kiến: 15 triệu/m2

Chính sách ưu đãi

Chính sách ưu đãi

GIẢM NGAY

20%

chi phí khám chữa bệnh cho khách hàng tại bệnh viện Tân Đức

GIẢM NGAY

05%

học phí tại trường Đại Học Tân Tạo

GIẢM NGAY

10%

trên giá bán (tùy vào PTTT)

Đặc biệt, Khách hàng còn cơ hội sở hữu
xe SH mode, Airblade, Ipad
ngay trong Lễ công bố dự án.